☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
Herb Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Czwartek 19.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1/2018

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższego bibliotekarskiego z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomości systemu Windows i pakietu MS Office;
 • komunikatywności;
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności działania w zespole;
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i UKD;
 • znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego;
 • znajomości programu Prolib M21.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela i aktami wykonawczymi;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • szczegółowe CV z informacją o posiadanym wykształceniu, dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez  Bibliotekę Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 17, 06-400 Ciechanów”.
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres sekretariat@bpciechanow.edu.pl lub adres do korespondencji:  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów

z dopiskiem Oferta/2018 do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane;
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X