☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności - Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

14.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Tyburski, adres poczty elektronicznej g.tyburski@bpciechanow.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie – ul. 17 Stycznia 49, 06-461 Ciechanów

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom parteru, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
 2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@bpciechanow.edu.pl
 3. korzystania z platformy e-PUAP.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie – ul. Sądowa 3a, 06-500 Mława

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom parteru, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie, ul. Sądowa 3a, 06-500 Mława
 2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: wypozyczalnia@bpmlawa.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku – ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom parteru, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk lub adres e-mail: bpplonsk@gmail.com

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku – ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom 1 piętra, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na 1 piętrze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku, ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk lub mailowo na adres bppultusk@gmail.com

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Żurominie, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom 2 piętra, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Żurominie, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin lub adres email bpzuromin@gmail.com

 

Wytworzył:
Grzegorz Tyburski
(2020-12-14)
Udostępnił:
Tyburski Grzegorz
(2021-03-25 11:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyburski Grzegorz
(2021-03-25 12:01:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 58610