☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

Celem działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz innym osobom zainteresowanym sprawami oświaty.

 

Do zadań biblioteki należy :

 

- gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów

  bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów

  multimedialnych;

- prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

- współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli

  Oraz innymi bibliotekami w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

- udzielanie pomocy i instruktażu bibliotekom szkolnym, w tym organizowanie form doskonalenia zawodowego,

  Promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, upowszechnianie osiągnięć wyróżniających się bibliotek;

- prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i kulturalnej dla zainteresowanych grup czytelników

  Oraz pracowników bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyburski Grzegorz
(2007-02-02 13:09:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyburski Grzegorz
(2007-02-22 10:54:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 58610