☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie jest publiczna placówką oświatowa prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Podstawa prawna działalności biblioteki:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 910).
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1327).
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2215).
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.1479).
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 369).
  6. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej ( Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 825).
  7. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1289).
  8. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1658).
  9. Uchwała Nr 66/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie i Zespołu  Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyburski Grzegorz
(2007-02-21 12:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyburski Grzegorz
(2020-08-17 09:24:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 58610