☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
Herb Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie jest publiczna placówką oświatowa prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Podstawa prawna działalności biblioteki ;

 

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 1996 nr 67, poz. 329 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 824)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki

Pedagogicznej (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 824)

- Uchwała Nr 66/05 Sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie rozwiązania

Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie i Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli

w Plocku.

- Statut Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie z dnia 1 lipca 2005r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Tyburski
(2007-02-21 12:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Tyburski
(2011-10-11 10:49:00)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X